ENGLISH

חמישה דברים שצריך לדעת על עיכובי בממשל טראמפ USCIS 

   

  בממשל טראמפ USCIS-חמישה דברים שצריך לדעת על עיכובי ה

מסמך AILA מס' 19032730 | 26 במרץ 2019
 

חבר AILA עורך דין שחר מלחובסקי דן בחמש הסוגיות העיקריות בעניין עיכובי USCIS בממשל טראמפ
 

1.    עיכוב בזמני הטיפול בתיקי USCIS:
 

על פי תדריך מדיניות AILA שפורסם לאחרונה, "USCIS Processing Delays Have Reached Crisis Levels Under the Trump Administration" זמן הטיפול הממוצע בתיקים עלה בכמעט 46% בשנתיים הפיסיקליות האחרונות.  חל עיכוב משמעותי בזמני הטיפול ב-94% מטופסי USCIS (סוגי המסמכים השונים המשמשים בתיקים), לרבות הטיפול בבקשות לגרין קארד עבור בני משפחה, בקשות לאישורי עבודה ובקשות התאזרחות/קבלת אזרחות ארה"ב.  לפי ה-"net backlog" ב-USCIS (רשימת תיקים פעילים שעבר תאריך היעד שלהם), מיליוני תיקים מתעכבים והסוכנות מדווחת על עיכובי שיא בשנת הכספים 2017 (Annual Report on the Impact of the Homeland Security Act on Immigration Functions Transferred to the DHS).  לעיכובים הללו השלכות אותם יש לשקול בעת פתיחת תיק הגירה.


2.    בדיקה רפואית I-693:


בהגשת בקשה להתאמת סטטוס על בסיס משפחתי, מקובל היה להגיש עבור המהגר טופס בדיקה רפואית I-693 ביחד עם חבילת ההגירה

(I-130/a, I-485, I-864, I-765, I-131). אולם הבדיקה הרפואית תקפה רק למשך שנתיים (USCIS Policy Manual Update, October 2018).  ייתכן שעיכובים בקביעת תורים לראיונות התאמה יחייבו הגשת בדיקות רפואיות חדשות בראיון, דבר המוסיף עלויות עבור המהגר.  אחד הפתרונות הו להגיש את בקשת התיק הראשונית ללא טופס I-693 ולהמתין להודעת הריאיון לביצוע הבדיקה.  החיסרון שבפתרון זה הוא שאם התיק מוכן לבחינה לפני שעוברות שנתיים, ה-USCIS עשוי לבקש הוכחה (RFE) לבדיקה הרפואית במקום לתאם את הריאיון.  חשוב לציין שה-USCIS לא תמיד ינפיק RFE ועשוי תחת זו לתאם את הריאיון תוך דרישת הבדיקה.


3.    אישור תעסוקה (EAD) וכרטיס מסע Advance Parole:


בשנת 2011, כאשר EAD וכרטיסי מסע מוזגו לראשונה בתיקים מסוימים (כגון תיקי התאמה), זמן הטיפול אמור היה להיות 90 ימים או פחות.  נכון לעכשיו, זמן הטיפול ב-EAD/כרטיסי מסע הוא כ-4-6 חודשים, דבר הגורם לעיכוב המועד בו מהגרים רשאים להתחיל לעבוד בארה"ב או לצאת מארה"ב מבלי לבטל את בקשת ההתאמה.  לרבים מהכרטיסים הללו תאריך תפוגה של שנה אחת לכל היותר.  היות ואנו רואים עיכובים גורפים בתיקי גרין קארד הנמשכים מעל לשנה, תוקף הכרטיסים האלה פוקע לפני קבלת קביעה בתיקים.  לכן יש צורך בהגשת בקשות לחידוש.  שימו לב כי בעוד לא חלות אגרות בהגשת בקשות לחידוש בתיקים תלויים, ייתכן שמכין הבקשה יידרש לשלם סכומים מסוימים.  בנוסף, לעיתים קרובות קיים פער בין תאריך פקיעת הכרטיס ומועד אישור החידוש.  ה-USCIS ניסה לטפל בבעיה זו בהענקת הארכה אוטומטית לאישור תעסוקה (בקטגוריות EAD מסוימות)  למשך 180 יום כאשר הבקשה מוגשת בזמן.  הגשה בזמן של הודעת קבלה בגין החידוש למעסיק, בצירוף ה-EAD שפקע, אמור לאפשר המשך העסקה בנסיבות מסוימות.  יחד עם זאת, ייתכנו מעסיקים שאינם מבינים את מהות ההארכה האוטומטית והדבר עלול לגרום לבעיות בהעסקת המהגר.  ההארכה האוטומטית אינה חלה ל-Advance Parole והמהגרים לא יורשו לנסוע עד לאישור החידוש.
 

4.    ראיות תומכות אחרות ועדכונים


בין אם מדובר בתיק התאמה, בקשה לבטל התניות בתיק תושב קבע או בקשה להתאזרחות, סביר להניח שיידרשו ראיות ועדכונים נוספים אם התיק מתעכב יותר משנה.  טרם העיכובים הממושכים הקיימים כיום, מרבית תיקי ההתאמה טופלו בתוך פחות משישה חודשים, מרבית הבקשות המשותפות לביטול התניות בתיקי תושבות טופלו בתוך פחות משבעה חודשים ומרבית תיקי ההתאזרחות טופלו בתוך פחות משישה חודשים (ראו זמני טיפול ממוצעים בעבר).  כיום הטיפול בתיקים אלה אורך לעיתים קרובות שנה או יותר.  היות והראיות התומכות מתיישנות עד למועד הריאיון, לאחר שנה או יותר, מהגרים נדרשים להציג מסמכים נוספים לתמיכה בפרק הזמן בו המתינו לריאיון.  אנשים משנים מקום מגורים, מקום עבודה, נוסעים לחו"ל וחווים שינויים אחרים המחייבים עדכון וסימוכין בראיונות שלהם.  בעוד תמיד היה צורך בהגשת ראיות תומכות בריאיון, גם לפני העיכובים, הרי שבגין העיכובים הגדולים קיימת סבירות גבוהה יותר לשינויים מהותיים בחיים אשר משפיעים על הזכאות בתיק.  חלה עלייה בהיקף ומורכבות הראיות לתמיכה בתיק המעוכב במועד הריאיון ויש להכין אותן בקפדנות ולדון בהן עם המהגר לאורך התהליך כולו.  העבודה הנוספת הנדרשת מעורכי הדין בהכנת/עדכון התיקים הללו, ואולי דגש רב יותר על הופעת עורכי הדין עם המהגרים בראיונות הנדחים, עלולים לגרור גם התאמה בשכר הטרחה.
 

5.    החמרה ועיכובים בפרוטוקולים לבדיקות ביטחון.


המחלקה לביטחון המולדת (DHS) החלה ביישום פרוטוקול בדיקת ביטחון "מחמיר" אשר עשוי לתרום לעיכובים הללו. על פי ה-AILA Policy Brief שהוזכר בסעיף 1, USCIS משתנה מסוכנות ההטבות השירותית לה התכוון הקונגרס, לרכיב אכיפת הגירה שלישי במסגרת DHS.  במסגרת התיעדוף הגובר באכיפת ההגירה של USCIS, אנו עדים ליותר ראיונות, מעצרי ICE, חקירות הונאה ומדיניות (Notice to Appear (NTA חדשה ביחס לבקשת ומבקשים שנדחו, לפיה הם נדרשים להופיע בפני שופט לענייני הגירה כשלב הראשון לביטול ההליכים נגדם (Notice to Appear Policy Memo). ניתוח הסיכונים בתיקי הגירה תמיד היווה עדיפות, אולם במדיניות "extreme vetting" זו יש לבחון מחדש ולהתאים את הניתוח לפני פתיחת תיק הגירה.


המציאות כיום היא שקיימים עיכובים ארוכים בתיקי USCIS וסביר להניח כי מגמה זו תימשך למשך זמן רב.  לכן עלינו להיות מודעים לכך ולהתכונן להשלכות העיכובים הללו.
 

מלחובסקי הוא עורך הדין הבכיר ב-Malachovsky Law Office P.C. המייצג משפחות מהגרים בניו יורק, ברחבי המדינה ובעולם.
 

לציין כמסמך AILA מס' 19032730.

 

Malachovsky Law Offices P.C.
Shachar Shawn Malachovsky, Esq.
30 Wall Street, 8th Fl
New York, NY 10005
Call (718) 477-1818
Email: Shawn@StatusImmigration.com
Web: www.StatusImmigration.com

 

 

Translated from English by EZTR CORP, Professional Translation Services for Attorneys

EZTR Corp. is a New York-based company offering quality translation services in a wide range of areas.

Understanding the importance of precision and accuracy, we pay close attention to detail and ensure client satisfaction with the final product.

Our efforts are aimed at ensuring a one-stop shop for all of our clients’ translation needs, offering a wide variety of language pairs, short turnaround times and reliable service.

Our services are provided by translators experienced in a wide variety of fields, enabling us to properly allocate the subject matter to the appropriate hands.

About Us 
Our Services

Legal Certified Translation
 

Translation for USCIS cases
 

General, Attorneys Translation needs

Contact Us

+1-516-9747207

Find us on Facebook